Želite izvedeti še več? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.
 
++386 3 56 79 165
 
info@iware.si
 

POVPRAŠEVANJE

V današnjem svetu je konkurenca zelo raznolika in na splošno velja, da smo konkurenčni le, če smo »boljši« od tekmecev. Zato morajo podjetja nenehno iskati rešitve, ki lajšajo in optimizirajo njihovo poslovanje ter jih s tem ločijo od konkurenčnih podjetij. Podjetja morajo planirati prihodnji razvoj podjetja ter poslovne cilje povezovati z uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij.

Eden od ukrepov je nedvomno logistika, katere cilj je dostaviti pravo blago, v pravi količini, na pravo mesto, v dogovorjenem času, na dogovorjen način s čim nižjimi stroški. Da bi dosegli omenjene cilje logistike je neizbežen pripomoček prav sistem za informatizacijo skladišča. V našem podjetju ga poznamo pod imenom iWare TrackIT WMS.

iWare TrackIT WMS je programska oprema za podporo logističnemu poslovanju v majhnih, srednjih in velikih podjetjih, ki omogoča hitro, brezpapirno ter optimalno materialno poslovanje v skladiščih. Sistem je namenjen optimizaciji procesov, saj tekoče in učinkovito obvladovanje količin in raznolikosti blaga v podjetju pomeni optimalno izkoriščanje časa, ljudi, opreme ter prostora. Sistem je v celoti povezljiv z različnimi (že obstoječimi) ERP rešitvami v podjetju.

 

Gre za funkcionalno napreden in sodobno zasnovan programski paket, s katerim lahko v vašem skladišču odpravite napake pri delu ter tako postavite sledljivo in urejeno skladišče. S programsko opremo vam zagotavljamo optimizacijo procesov v podjetju in posledično prihranek stroškov.

 

Zavedamo se, da ima vsako podjetje svoje specifičnosti poslovanja, zato se vsaki individualno posvetimo. Poskrbimo za implementacijo rešitve in vso potrebno opremo ter nudimo šolanje in podporo uporabnikom.

iWare TrackIT WMS podpira vse možne procese materialnega toka od prevzema, preko komisioniranja do izdaje iz skladišča. Sistem omogoča nadzor zalog v posameznih fazah logistike ter tako zagotavlja šaržno sledljivost od »inputov« do izhoda »outputov«. Poleg funkcij prevzemanja in izdajanja sistem vsebuje tudi funkcije inventure, prenosov med skladiščnimi mesti, spremljanje zasedenosti palet in drugo.

Faze, ki jih pokriva sistem:

 

1. Sprejem blaga
2. Označevanje blaga
3. Skladiščenje
4. Dodeljevanje delovnih nalogov
5. Obnavljanje zalog
6. Oskrbovanje proizvodnje
7. Komisioniranje
8. Pakiranje
9. Odpremljanje
10. Izvajanje inventur
11. Označevanje blaga in pošiljk
12. Spremljanje delovanje skladišča
13. Dodatne specifične funkcionalnosti

Sistem iWare TrackIT WMS izvaja opravila, ki mu jih posreduje nadrejeni poslovno informacijski sistem (ERP). Naloge, ki jih skladišču postavlja obstoječi ERP sistem (prevzem, skladiščenje, izdaja, odprema in transport) obdela in izvede neposredno s pomočjo prenosnih terminalov ter takoj pošlje povratne informacije nazaj v ERP. Pri uporabi sistema iWare TrackIT WMS in črtne kode podatke vnašamo  le enkrat, v vseh nadaljnjih fazah pa se ti podatki le še uporabljajo, preverjajo in kontrolirajo.

 

Programska oprema je v celoti grajena modularno. Osnovo predstavlja centralni odjemalec iWareCLT, ki glede na licenco programske opreme sam namesti pripadajoče programske module. Poleg poljubne funkcionalnosti, določene z licenco, odjemalec omogoča  dostop do poljubnih delovnih okolij, do katerih ima uporabnik dostop. Nadgrajevanje sistema se izvaja z uporabo internetnih povezav iz centralnega strežnika iWare.

Ključne prednosti so:

 
 • povečanje kakovosti poslovanja
 • povečanje kakovosti storitev
 • povečanje zadovoljstva potrošnikov
 • odlična preglednost blaga v logističnih procesih (možnost vpogleda v stanje v vsakem trenutku)
 • optimizacija človeškega dela (brezpapirno poslovanje, povezava s poslovnim inf. sistemom, enkraten vnos podatkov, hiter ter točen zajem podatkov s pomočjo črtne kode, zmanjšanje napak pri obdelavi podatkov)
 • optimizacija poslovanja
 • dvig produktivnosti
 • zmanjšanje stroškov
 • zmanjšanje števila reklamacij
 • povečanje pretočnosti skladišča
 • enostavnejše delo zaposlenih
 • različne možnosti povezav na ERP sistem v podjetju
 • integracija s pomočjo radijske tehnike in RF–tehnologije