Želite izvedeti še več? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.
 
++386 3 56 79 165
 
info@iware.si
 

POVPRAŠEVANJE

Popis osnovnih sredstev, s katerim se enkrat letno ugotovi dejansko stanje osnovnih sredstev (inventura), je velik časovni in tudi organizacijski zalogaj za vsako podjetje ali ustanovo. Več kot je osnovnih sredstev, bolj je ročno popisovanje le teh časovno in stroškovno neučinovito, poleg tega pa je velikokrat vprašljiva tudi sama natančnost in s tem zanesljivost popisa.

Sistem za popis osnovnih sredstev imenovan iWare inventura OS v kombinaciji z ročnim terminalom je sodobna, učinkovita in optimalna rešitev za hitro in enostavno elektronsko popisovanje osnovnih sredstev. Glavna prednost sistema je v celoti avtomatiziran popis osnovnih sredstev po nahajališčih. S tem je v najvišji možni meri odpravljen človeški faktor ter napake nastale med popisom.

 

Rezultat popisa je veljaven register osnovnih sredstev, ki je v celoti odraz dejanskega stanja v podjetju. Sistem iWare inventura OS je nameščen na ročnih terminalih in omogoča hranjenje velikega števila osnovnih sredstev ter vodenje osnovnih podatkov, ki so potrebni pri popisu.

1. korak
 

Osnovna sredstva označimo z identifikacijskimi nalepkami, ki so odporne na različne vplive, katerim je izpostavljeno osnovno sredstvo.

Naše podjetje vam ponuja možnost tiska nalepk pri nas ali pa se odločite za nakup lastne opreme za tisk.

2. korak
 

Iz poslovnega sistema prenesemo seznam osnovnih sredstev na terminal. Prenos je omogočen preko stojala, ki je povezan z računalnikom in prenosnim terminalom. Za prenos poskrbi naš komunikacijski program.

3. korak
 

Popis se lahko začne. Popisovalec najprej odčita črtno kodo prvega nahajališča (lokacije), ki ga namerava popisati. Nato identificira vsa osnovna sredstva, ki se nahajajo na tem nahajališču. Postopek odčitavanja po lokacijah nadaljujemo do konca.

 • Med popisom lahko osnovnemu sredstvu spremenimo nahajališče – če je sredstvo na drugi lokaciji, kot je to v sistemu, nas terminal avtomatsko opozori. Zabeležimo lahko tudi ali je etiketa poškodovana ali pa je morebiti skenirano sredstvo predlog za odpis.
 • Med samim popisom na terminalu lahko zaradi lažje preglednosti spremljamo različne evidence stanja osnovnih sredstev (obdelana oz neobdelana osnovna sredstva, osnovna sredstva s slabo etiketo, število predlogov za odpis).

4. korak
 

Ob koncu popisa podatke prenesemo v poslovni sistem za nadaljnjo obdelavo. Pri tem postopku se izognemo iskanju in usklajevanju sredstev po listah, ročnemu vnašanju in pretipkavanju. Enostavno in hitro uvozimo seznam popisanih osnovnih sredstev.

Ključne prednosti so:

 
 • hiter in natančen vnos
 • celotno avtomatiziran popis osnovnih sredstev po nahajališčih (lokacijah)
 • hranjenje podatkov in njihovih nahajališč
 • možnost delne inventure (popisal le določenih artiklov)
 • v najvišji možni meri odpravljen človeški faktor
 • optimizacija zaposlenih na drugih delovnih mestih
 • prosto oblikovanje ter izpis poročil o stanju postopkov inventure
 • vključitev funkcionalnosti tiskanja etiket za označevanje osnovnih sredstev in nahajališč
 • avtomatizacija postopkov ugotavljanja stanja osnovnih sredstev
 • možnost dodajanja osnovnih sredstev ter nahajališč na terenu