Želite izvedeti še več? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.
 
++386 3 56 79 165
 
info@iware.si
 

POVPRAŠEVANJE

Infor LN velja za enega izmed najmočnejših in funkcionalno najbogatejših sistemov za vodenje kompleksnih proizvodnih, logističnih in servisnih panog v industriji. Le ta v celoti sinhronizirano podpira vse tehnologije, ki so dandanes neizogibne za doseganje pozitivnih rezultatov.

Infor LN omogoča kontrolo in vpogled skozi vsak aspekt tako proizvodno nabavne verige, od načrtovanja do izdobave, kot tudi poprodajnih aktivnosti servisnih storitev. Ponuja najbogatejšo možno funkcionalnost proizvodno naravnanim podjetjem, vključno s funkcionalnostmi, ki jih ne zasledimo v nobenem drugem sistemu. Le ti omogočajo uporabnikom detajlnejši nivo kontrole, manj (uporabniških) modifikacij in kvalitetnejše informacije za sprejemanje boljših odločitev.

 

Infor LN vključuje programsko opremo, ki omogoča enostavnejšo in uporabniku prijazno enotno uporabniško izkušnjo z možnostjo hitrejšega in pametnejšega povezovanja z drugimi sistemi, vključujoč:

 • Infor ION Suite za povezavo z drugimi internimi/eksternimi sistemi,
 • Infor Workspace za personizirano, visoko produktivno uporabniško izkušnjo,
 • preglednost in kontrola nad globalnimi operacijami v podjetju,
 • planiranje denarnih tokov, konsolidacija in strateško planiranje,
 • globalno planiranje za izboljšanje učinkovitosti proizvodno nabavnih verig,
 • upravljanje odnosov s strankami za izboljšanje izrabe poslovnih priložnosti,
 • upravljanje koncepta sestavljalnih linij v sinhronizaciji s proizvodnjo znotraj proizvodnih podjetij.

Vgrajena bogata funkcionalnost ponuja edinstveni nadzor nad kompleksnostjo globalnega poslovanja podjetja, sam sistem pa pokriva praktično vse poslovne funkcije podjetij od vodenja proizvodnje, regalnih skladišč, planiranja, kontrolinga, financ in računovodstva.

Planiranje

 

Izjemno zmogljiv planski modul konsolidira več metod planiranja v enovito celoto in omogoča celosten pogled na upravljanje kapacitet in zahtev. Planiranje predstavlja dopolnitev terminiranju proizvodnje.

 

Proizvodnja

 

Proizvodnja je jedro sistema Infor LN in je zelo prilagodljiva ter polno funkcionalna komponenta, ki podpira široko paleto proizvodnih tipologij in, ki ponuja popolno oblikovanje proizvodnih zmogljivosti.

Finance

 

Modul omogoča več lokacij, več valut in večjezično podporo. Skozi lokalizacijo sledi vsem zakonsko potrebnim zahtevam, hkrati pa omogoča uporabniku bogat pregled in nadzor nad financami.

Prodaja

 

Modul poenostavlja proces prodaje in omogoča enostavno upravljanje ponudb, sprejemanje naročil, sledenje in potrjevanje naročil, upravljanje cenikov in popustov ter promocij.

Skladiščno poslovanje

 

Podpora črtni kodi in modernim tehnologijam zajema podatkov (RFID) omogoča izboljšanje točnosti spremljanja zalog, optimira izrabo skladiščnih zmogljivosti in optimira zadovoljevanje potreb kupcev.

 

Nabava

 

Z robustnim direktnim in indirektnim naročanjem materiala, modul nabave omogoča centralizirano ali decentralizirano naročanje s kompletno podporo vsem aktivnostim v nabavni verigi.

Upravljanje servisa

 

Modula za upravljanje servisa je namenjen spremembi poprodajnih aktivnosti v profitni center. Omogoča tekočo, end-to-end integracijo celotne servisne verige in takojšnjo kvalitetno informacijo za  izbor prave strateške odločitve.

.

Upravljanje transporta

 

Modul upravljanja transporta omogoča optimiranje transportnih poti in posledično skladiščnih kapacitet z izboljšanjem planiranja in izvajanja transporta.

.

Projektno vodenje

 

Vodenje virov na projektu in v proizvodnji je  s tem modulom združeno v eno okolje. Z implementiranimi kontrolami v realnem času omogočajo nadzor nad vsemi vidiki projektne proizvodnje.

Upravljanje kakovosti

 

Modul zagotavlja parametre za nadzor kakovosti skozi vse faze prodaje, nabave, proizvodnje ter skladiščenja. Spremljanje artiklov je vodeno na nivoju šarže ali serije (serijske številke).

.

Sistem Infor LN pomaga vašemu podjetju izboljšati operativno odličnost in možnost reagiranja na spremembe ker:

 • omogoča globalen vpogled v finance, operacije, zalogo in kapacitete,
 • z učinkovitejšo izrabo materiala in proizvodnih zmogljivosti obrača termin proizvodnih kapacitet v termin sposobnost izpolnjevanja naročil,
 • omogoča skrajšanje razvojnega cikla izdelka in s tem posledično vpliva na profitabilnost izdelka,
 • omogoča zaznavo sprememb v logistični verigi in omogoča izrabo le teh v lastno korist,
 • omogoča boljši vpogled v dobavitelje, kar posledično vpliva tudi v vaš rezultat,
 • ponuja maksimalno fleksibilnost pri nastavitvi proizvodnih metod.

Več o poslovno informacijkem sistemu Infor LN  lahko preberete na spletni strani podjetja Infor (http://www.infor.com/product-summary/erp/ln/).