Želite izvedeti še več? Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.
 
++386 3 56 79 165
 
info@iware.si
 

POVPRAŠEVANJE

Z razvojem informacijske tehnologije je postalo povezovanje in združevanje različnih informacijskih sistemov zelo pomemben element za doseganje visoke učinkovitosti in ekonomičnosti poslovanja v podjetju oz organizaciji.

 

Za namen integracije poslovnega sistema Infor LN z ostalimi poljubnimi informacijskimi sistemi smo v podjetju razvili rešitev imenovano smartAPI, preko katere se integracije lahko izvajajo popolnoma samostojno ali s pomočjo ponudnika sistema.

Sistem smartAPI je komunikacijsko ogrodje za izdelavo poljubnih dvosmernih t.i. push/pull izmenjav podatkov med Infor LN in ostalimi informacijskimi sistemi. 

 

Rešitev je namenjena uporabnikom sistema Infor LN, ki želijo na enostaven in centraliziran način izvajati integracije s poljubnimi zunanjimi sistemi. Integracije lahko izvajajo ali popolnoma samostojno ali s pomočjo ponudnika sistema.

Sistem smartAPI je platformsko neodvisna implementacija komunikacijskega vmesnika med Infor LN  in zunanjimi sistemi. Za svoje delovanje potrebuje strežnik Windows/Linux/Mac OS. Poljubni zunanji sistem ali spletni odjemalec v tehnologiji REST/JSON komunicira s strežnikom smartAPI. Komunikacija uporabnikov storitev je lahko ali client/server (pull) ali push.

Vgrajen mehanizem uravnavanja obremenitev (load balancing) omogoča aktivno spremljanje in dodeljevanje novih virov (bshell procesov) v primeru zaznave povečanih potreb po virih. Rezultat upravljanja virov je optimalna izraba sistema glede na dane potrebe s strani porabnikov storitev. Interna komunikacija med Infor LN ter sistemom smartAPI poteka po zaprtem, optimiranem protokolu.

Načini komunikacije odjemalcev s sistemom iwLN.NET

PULL komunikacija je bazičen način komunikacije, pri čemer odjemalec specificira vsebino (sporočilo) komunikacije, strežnik obdela vsebino ter vrne nazaj odgovor. Tak način komunikacije je namenjen:

  • vnosu/obdelavi podatkov v Infor LN
  • pridobivanju poljubnih podatkov (SQL poizvedbe) iz Infor LN;
 

Uporabnik storitev pošlje zahtevek za obdelavo v iwLN.NET. Sistem na osnovi razpoložljivih virov najde prvi prosti vir, s katerim obdela zahteve in vrne nazaj rezultat. Obdelava podatkov se izvede znotraj transakcije. Obdelave so lahko:

  • poizvedba SQL znotraj LN podjetja,
  • klic poljubne standardne ali prilagojene funkcije znotraj LN,
  • uporaba DAL/DAL2.

PUSH komunikacija je namenjena obveščanju odjemalcev o poljubnih spremembah podatkov znotraj Infor LN. V tem načinu komunikacije odjemalec strežniku najprej sporoči, katere vsebine ga zanimajo. Strežnik ob nastanku spremembe vse prijavljene odjemalce promptno obvešča o spremembah. Obveščanje odjemalca se izvaja do preklica prijave na spremembe.

 

Odjemalec se lahko prijavi na želene vire informacij (npr. sprememba artiklov, sprememba podatkov na partnerju). Sprememba podatka v Infor LN nato generira sporočilo spremembe s poljubno uporabniško definirano vsebino. Infor LN odda sporočilo sistemu iwLN.NET, nakar ga ta naprej distribuira vsem odjemalcem, ki so na to spremembo prijavljeni.

Ključna prednost je enostavnost izvedbe poljubnih integracij. Uporabniki lahko sami, neodvisno od ponudnikov storitev Infor LN, izvajajo integracije s poljubnimi zunanjimi sistemi. Za samo izvedbo osnovnih integracij je potrebno minimalno  oz osnovno poznavanje dela z LN:

  • poznavanje strukture tabel,
  • poznavanje osnovne funkcionalnosti sistema,
  • poznavanje načina delovanja DAL/DAL2 ter obdelave napak.

Če želite izvedeti več o sistemu smartAPI nas kontaktirajte  in z veseljem vam bomo podali dodatne informacije, odgovorili na vaša morebitna vprašanja in pripravili informativno ponudbo.

 

KONTAKT