Implemantacija skladiščnega sistema iWare TrackIT WMS v podjetju GMT d.o.o.

GMT d.o.o.  je po prevzemu podjetja Adel v Sloveniji postal vodilna slovenska družba na področju uvoza, prodaje in distribucije nadomestnih in dodatnih avtodelov za osebna in lahka tovorna vozila. Z lastnimi podjetji in franšizami nastopa tudi na trgih Hrvaške, Srbije in drugih državah nastalih na območju nekdanje Jugoslavije ter v Bolgariji. V preteklem letu so se odločili za gradnjo novega logistično- poslovnega centra v Murski Soboti za celotno skupino GMT.

 

V decembru 2016 je naše podjetje pričelo z implementacijo sladiščnega sistema iWare TrackIT WMS v velikem centralnem skladišču z 11.000 m2 skladiščnih prostorov razdeljenih na paletno skladišče, ki ga upravljajo z viličarji ter regalni del skladišča, kjer je v uporabi avtomatiziran transportni trak. Regalni del skladišča je namenjen drobnemu blagu, katerega narava je »drobno« komisioniranje in večja frekvenca. Ob sami implementaciji je bila uporabljena RFID tehnologija in avtomatiziran trasportni trak.

 

Centralno skladišče ima:

  • 1.188 paletnih mest v stari hali
  • 9292 paletnih mest v regalnem skladišču (ni upoštevana dodatna delitev za blago, ki se skladišči v vrsti 1 in 2)
  • 12.288 polic v pritličju poličnega dela
  • 15.936 polic v etaži poličnega dela.

Samo skladišče je že operativno, implemantacija skladiščnega sistema pa še ni popolnoma zaključena oz se pričakuje v roku 2 mesecev.

4397